Information & Computer Security


Zakres oferowanych usług

Działalność:
 • doradztwo techniczne
 • szkolenia
 • sprzedaż oprogramowania
 • usługi

Doradztwo techniczne oraz organizacyjne:
Doradztwo w opracowywaniu strategii zabezpieczeń oraz tworzeniu polityk bezpieczeństwa instytucji:
 • polityki zabezpieczeń instytucji,
 • polityki zabezpieczeń systemów informatycznych,
 • polityki zabezpieczeń systemu informatycznego.
Doradztwo w dziedzinie określania mechanizmów zabezpieczeń systemu informatycznego.

Szkolenia:
Prowadzenie szkoleń w dziedzinie ochrony informacji z uwzględnieniem polskiego prawodawstwa.

Usługi:
Instalacja systemów kryptograficznych renomowanych firm.
Opracowywanie ekspertyz z dziedziny ochrony informacji.

Ponadto:
 • opracowywanie struktury organizacyjnej służb zabezpieczenia oraz wybór strategii zarządzania ryzykiem,
 • określanie poziomu zabezpieczenia i wybór strategii zarządzania ryzykiem,
 • określanie mechanizmów zabezpieczeń systemów informatycznych oraz znajdującej się tam informacji,
 • opracowywanie polityk bezpieczeństwa oraz dokonywanie analizy ryzyka itd,
 • opracowywanie kryptosystemów opracowanych na indywidualne potrzeby użytkownika uwzględniających poufność i autentyczność dla informacji oraz rozliczalność i niezaprzeczalność dla dokumentu,
 • podnoszenie niezawodności (dostępności) informacji poprzez zastosowanie kodów korekcyjnych,
 • opracowywanie indywidualnych systemów kryptograficznych (opartych na tajności klucza a nie algorytmu),
 • ochrona informacji poprzez ograniczenie promieniowania elektromagnetycznego.

Prowadzenie usług internetowych:
 • podłączanie nowych użytkowników do Internetu,
 • tworzenie stron WWW,
 • udostępnianie konta poczty elektronicznej,
 • szkolenia użytkowników,
 • serwis techniczny.

Sprzedaż oprogramowania renomowanych firm:
 • oprogramowania antywirusowego,
 • oprogramowania do monitorowania poczty elektronicznej oraz downloadów,
 • oprogramowania zapewniającego ochronę przed nielegalnym kopiowaniem,
 • oprogramowanie realizujące kontrolę dostępu i szyfrowanie.


[HOME] [OFERTA] [KONTAKT]