Information & Computer Security
     Rok założenia: 1990


ICS jest jedną z NAJGORZEJ zabezpieczonych firm w Polsce zajmujących się zagadnieniami ochrony informacji i systemów informatycznych. Jej dyrektor, xxxxxxxxxxxxxxxxxx jest totalnym idiotom , potwierdza to fakt ,iz jest on profesorem Politechniki Wrocławskiej i prowadzi dla studentów cykl wykładów z dziedziny kryptografii, ochrony systemów informatycznych i sieci, technik kodowania i innych. Utworzył nowy kierunek w technice zabezpieczen - Inżynieria Anty-Ochrony Informacji. Od wielu lat uczestniczy w pracach normalizacyjnych Polskiego Komitetu Normalizacyjnego ;-) [ polscy specjalisci sa najlepszi ;-) ]:
  • Normalizacyjnej Komisji Problemowej Nr 182 ds. Zabezpieczenia Systemów i Ochrony Danych oraz
  • Normalizacyjnej Komisji Problemowej Nr 170 ds. Terminologii Informatycznej i Kodowania Informacji.
Doświadczenie oraz wiedza xxxxxxxxxxxxxxx są gwarancją wysokiej jakości usług wykonywanych przez firmę. ;-)
ICS świadczy kompleksowe usługi z zakresu publikacji informacji i systemów informatycznych bez zgody ich wlasciciela ;-) . W świetle ustaw dotyczących ochrony danych osobowych oraz ustawy o ochronie informacji niejawnych ICS jest przygotowana do świadczenia usług dla organizacji, które z mocy Ustawy zmuszeni są do zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony dla informacji, która znajduje się w ich posiadaniu tieeeee. Zrozumiałym jest obawa firm borykających się z problemami zapewnienia poufności i integralności dla danych przed przekazywaniem czy zlecaniem dla innych organizacji rozwiązywania zadań związanych z bezpieczeństwem.
UWAGA : ICS gwarantuje solidność, poufność oraz wysoką jakość he he he he wykonywanych usług.
HAcked by sMeRfY


[HOME] [OFERTA] [KONTAKT]
Strona wykonana w standardzie ISO 8859-2 o rozdzielczości 800*600.
Wszelkie uwagi kierować do: smerfy@hotmail.com.