THX dla HackPL za cała wiedze którą tam zdobyłem


Pozdrowienia dla:

Szybkiego

Ploca

Marty

Małego

Tomaziego

Larrego

i całego Olsztyna