My Internauci III Rzeczpospolitej Polskiej mamy już dosyć panoszenia się Telekomunikacji Polskiej S.A., która jest głównym hamulcem rozwoju Internetu i Technologii Internetowych (IT) w III Rzeczypospolitej Polsce.

Nie chcemy:

1. Taryfikacji za czas połączenia z Internetem.(*1)
2. Dyktowania cen połączeń użytkowników z dostawcami Internetu przez TP S.A. i jej niby-konkurentów.
3. Działań Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta mającego na celu ochronę monopolisty (TP S.A.), miast zwykłych obywateli III Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Utrudniania przez Ministerstwo Łączności rozwoju Internetu, poprzez produkcję absurdalnych zarządzeń ograniczających liczbę podmiotów na rynku usług internetowych.
5. Absurdalnie wysokich kosztów podłączenia linii w technologii ISDN (Integrated Service Digital Network).

Domagamy się:

1. Zaoferowania wszystkim użytkownikom Internetu w Polsce zryczałtowanego dostępu do Sieci w cenie do 70 złotych miesięcznie za dostęp modemem analogowym, 100 złotych miesięcznie za jeden cyfrowy kanał ISDN na użytek dial-up i 150 złotych miesięcznie za dwa kanały cyfrowe dial-up ISDN.
2. Umożliwienia nieskrępowanego wyboru dostawcy Internetu.(*2)
3. Nałożenia na Telekomunikacje Polską S.A. jako podmiot dominujący obowiązku świadczenia dostępu do Internetu na terenach słabo zurbanizowanych.
4. Zmuszenia operatorów do zakładania stacji telefonicznych/teleinformatycznych w terminie jednego miesiąca od daty złożenia podania przez zainteresowanych na całym terenie objętym koncesją.
5. Przekazania studzienek telekomunikacyjnych na własność gminom, oraz dostępu do nich na tych samych zasadach przez wszystkie zainteresowane podmioty.(*3)
6. Umożliwienia dostawcom instalowania swoich urządzeń na centralach telefonicznych należących do operatorów, szczególnie podmiotu dominującego - Telekomunikacji Polskiej S.A.
7. Zwiększenia przepustowości wyjść sieci szkieletowej Polpak-T do zagranicy z 155 Mbit/s do co najmniej 620Mbit/s, które jest i tak za małe jeśli 50% Polaków miałoby korzystać z Internetu. Jednak 620Mbit/s jest całkowitym minimum, jakie żądamy. Myśląc przyszłościowo - 1240Mbit/s byłoby wyjściem na świat, które zapewniłoby transfer na miarę Europy. Chcieliśmy tylko dodać, że Uniwersytet w Pittsburgu (USA) posiada wyjście do sieci o przepustowości 90Mbit/s. Jeden uniwersytet w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej posiada prawie połowę tego co cała III Rzeczypospolita Polska...

Wyjaśnienia:

(*1) - chodzi tutaj o taryfikację połączeń na zasadzie impulsów
(*2) - tj. połączenia z kontami u niezależnych operatorów muszą posiadać opcję połączeń wliczonych w abonament, tak jak w przypadku połączeń do sieci teleinformatycznych u operatora.
(*3) - Dotychczas studzienki należały do Telekomunikacji Polskiej S.A., która to musiała zatwierdzać położenie łącz. Trwało to czasami miesiącami, mimo możliwości technicznych, na których brak często powoływała się Telekomunikacja Polska S.A. przez podmioty rozumiemy pozostałych operatorów telekomunikacyjnych i niezależnych dostawców Internetu.

[ Więcej informacji na ten temat znajdziecie pod adresem www.underground.org.pl/petycja ]


Greetz:

Danthe, Malpisy, Lord_Stona, Lilith, Mietor, Nero_Soth, MRHack, MaRloo, Majdom Maj, Iceluck, Windframe, craYfish, 00zie, Jerry, nightdrg, Em5dE5, MarYush, Iceman, sAmkO, megadooz, Matrix778  (kolejność przypadkowa)

 

To nie nasze ostatnie słowo... my dopiero zaczynamy!

Będziemy walczyć tak długo, aż się coś nie zmieni.
PS: na serwerze nic nie zostało zmienione lub zniszczone - więc nie musicie srać po gaciach;

TPsa hacked: 1 by c.y.p.h.e.r.s TEAM
Date: 9 marzec 2001