HACKED BY: MSS-00670-6681 '2001


"Żaden człowiek nie jest samoistna wyspa;
każdy stanowi ułamek kontynentu, część lądu.
Jeżeli morze zmyje choćby grudkę ziemi, Europa
będzie pomniejszona tak samo, jak gdyby
pochłonęło przylądek, włość twoich przyjaciół
czy twoją własną. Śmierć każdego człowieka
umniejsza mnie, albowiem jestem zespolony
z ludzkością. Przeto nigdy nie pytaj,
komu bije dzwon; bije on tobie."

John Donne
poeta angielski
(1573-1631)

MSS-00670-6681

 

Greetz goes to:

Iceluck, r00bi, craYfish, Unsu, Nurek, Panzer88, Voober, Atril,
Marek Holynski, Michal Zalewski

...and to:

hackpl, hackpl1, underground-pl, UHA, #hacking-pl,
all team from hacking.pl, Cyphers and rest of 31337HACKER POWERED '2001
Copyright (c) 2001 by MSS-00670-6681


THE END