Białystok:
DOMOCHRON
ul. Towarowa 2b
tel. 32 39 74
e-mail: biuro@domochron.sitech.pl
Bydgoszcz:
EUROALARM
ul. Grudziądzka 1
tel. 37-91-691
0-601 78 11 10
Gliwice:
AZTEK
ul. Zygmunta St. 6
tel. 31 90 21 w 213
e-mail: aztek@aztek.com.pl
Kielce:
CERBER-CICHACZ
ul. Planty 6
tel. 368 38 13
e-mail: cerber@cerber.com.pl
Kraków:
ELEKTRON
Pl. Inwalidów 8
tel. 33 12 61
e-mail: elektrsc@bci.krakow.pl
Lublin:
KONSUS
ul. Kiwerskiego 3
tel. 748 23 23
e-mail: mirek@konsus.lublin.pl
Łódź:
NEKMA
ul. Pomorska 38.
tel. 32 37 01
e-mail: nekma@polbox.com
Poznań:
FACTOR-SECURITY
ul. Garbary 14B
tel. 853 24 50
e-mail: factor@factor.pl
Olsztyn:
ALARMEX PLUS
ul. Partyzantów 92
tel. 534 94 10
Radom:
INTERFACH
ul. Rynek 11
tel. 363 89 96
Rzeszów:
SAWEL
ul. Kościuszki 7
tel. 852 04 40
e-mail: sawel@rz.onet.pl
Szczecin:
PATRONIC
ul. B. Śmiałego 32/2
tel. 84 12 41
e-mail: patronic@sz.onet.pl
Gorzów Wlkp.:
PATRONIC
ul. Fornalskiej 3b
tel. 720 67 34
e-mail: patronic@sz.onet.pl
Zielona Góra:
PATRONIC
ul. Sikorskiego 62
tel. 256 399
e-mail: patronic@sz.onet.pl
Warszawa:
ASTRAL
ul. Orla 6
tel. 620 48 68
Wrocław:
BP-ALARM SYSTEM
ul. Różyckiego 1c
tel. 372 88 23
e-mail: bpalarm@bpalarm.pl
Gdańsk:
PPU PROTON sp.z o.o.

Biuro:
80-391 Gdańsk, ul.Kołobrzeska 37E
tel. 0-58 552-20-28
fax.0-58 552-20-29

Sklep:
Gdańsk-Oliwa, ul.B.Krzywoustego 44,
tel. 0-58 552-34-49

e-mail: proton@proton-gda.com.pl